Index librorum prohibitorum

Katolik Kilisesi, kendisine karşı matbaanın etkisiyle de yükselmekte olan popüler direnişi bastırmak adına, ilk kez 1515 yılındaki bir toplantıda bir yasak kitaplar listesi yapmayı prensip olarak kabul etmiş. Protestan Reformasyonu’na karşı oluşturulan ve Karşı Reformasyon…