Gerekli Bilgiler

Ders kitabı

 • Ders kitabınız çeşitli makalelerden derlenen bir fotokopi paketi. Bu makaleler arasında dersi veren hocalarımızın yazdıkları çoğunlukta. Kitabınızı “Technic Service 2″ fotokopicisinden satın alabilirsiniz. Bu dükkan, Beşiktaş’ta. İşbankası’nın/Uğur Dershanesi’nin yanındaki sokağa girdiğinizde, ilk sokak kesişiminde sağ köşede kalıyor.

Sınavlar

 • Gelecek dönemlerde bütün TYTD sınavlarının en azından bir kısmını ortak yapma niyetimiz olsa da şu aşamda her grubun hocası kendi ayrı sınavını yapmaktadır. Sınav düzeni bütün gruplar için iki vize artı bir final şeklindedir. Vizeler yüzde otuz, final ise yüzde kırklık pay ile ders notunuzu oluşturur.

Ödevler, küçük sınavlar, vs.

 • Dersinizin hocası gerekli gördüğü takdirde ek ödevler ya da haber vermeden ders başında yapılan küçük sınavlar (quiz) gibi uygulamalar yapabilir.

Notlama

 • Öğrencilerin değerlendirilmelerinde mutlak çan eğrisi uygulaması yapılmamaktadır. Sınıfın genel ortalaması, diğer grupların genel not durumu gibi değişkenler göz önüne alınarak bir not skalası çıkarılır ve öğrencinin sınav/ödev ortalamalarına göre notu verilir.Benim derslerimde uyguladığım not skalası aşağıdaki gibidir. Yukarıda da belirttiğim gibi, skalanın sınırlar az da olsa aşağı ya da yukarı oynayabilmektedir.100‐90  A
  89‐85   A‐
  84‐80   B+
  79‐75   B
  74‐70   B‐
  69‐65   C+
  64‐60   C
  59‐55   C‐
  54‐50   D+
  49‐44   D
  43‐0    F

Yoklama
Derslerde yoklama alınır.

Leave a Comment

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir