Akademi

Akademik sosyal bilimler kariyerim giderek daha uzak bir geçmiş halini almaya başladı. Ana ilgi alanlarım siyaset felsefesi, siyasal sosyoloji, milliyetçilik, Osmanlı ve Türkiye modernleşmesi, dil politikaları ve ideolojileri idi.

Sitemde daha önce, öne çıkardığım yazıları, derslerimi ve çalışmalarımı Akademi ana kategorisi altında topladım.

  • Derslerim – daha önce Yıldız Teknik Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Bölümü’nde verdiğim derslerin tanıtım yazıları ve okuma listeleri…
  • Çalışmalarım – yüksek lisans ve doktora eğitimlerim ile akademisyenliği sırasında ortaya çıkan makaleler ve sunumlar…

Yayınlar:

  • “Televizyon Dünyası ve Dil Tartışmaları”, A. Menz & C. Schroeder (ed.), Türkiye’de Dil Tartışmaları içinde, İstanbul: İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları, 2006, s: 85-118.
  • “Milliyetçilik ve Dil Politikaları”, Tanıl Bora (ed.), Milliyetçilik: Modern Türkiye’de Siyasi Düşünce Cilt: 4 içinde, İstanbul: İletişim Yayınları, 2002, s: 777-787.
  • Ceren Belge, Didem Danış ve Başak Tuğ ile, “‘Sosyal Bilimleri Yeniden Düşünmek’ ve Sempozyum Üzerine”, Defter, sayı: 33, 1998, s: 249-251.

Leave a Comment

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir