Teori ne işe yarar?

Okula ara verdim ama bazı sosyoloji öğretmenlerinin bloglarını takip ediyorum hala.

Aşağıdaki metin ABD’de “sociology of deviance” dersi veren Chris Uggen’in sitesinden.

Uggen öğrencilerine final sınavında bir bonus soru sormuş ve derste öğrendiklerini gercek hayatta nasıl kullandıklarını yazmalarını istemiş. Bir öğrencisi aşağıdaki yanıtı vermiş. Önce orijinali sonra çevirisi.

“I used Merton’s anomie theory to try to justify my piracy of movies on the internet. I told my mom that our society has placed universal goals that we should live in comfort. I also told her that certain people are not advantaged, so they resort to crime to achieve such goals. I said that I am a broke college student so I am considered to be disadvantaged. She still said I was wrong, but she watched the movies with me anyways.”

“Ben Merton’ın anomi kuramını, internetten korsan film indirmemi meşrulaştırmak için kullandım. Anneme, toplumun rahat yaşama dair bir takım genel geçer hedefler koyduğunu ve bazı insanların dezavantajlı durumları yüzünden bu hedeflere ulaşmak için suça başvurduklarını söyledim. Çulsuz bir üniversite öğrencisi olduğum için benim de dezavantajlı biri olarak değerlendirilmem gerektiğini söyledim. Yanlış düşündüğümü söyledi ama filmleri de benle izlemeye devam etti.”

Leave a Comment

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir