Dünyayı sarsan 23 sayfa

Aşağıdaki yazı 1998 yılında Milliyet gazetesinde tercüme edilerek yayınlandı. O yıl 1848 yılında yayınlanan Komünist Manifesto’nun 150. yılıydı. Yazar Eric Hobsbawm 20. yüzyılın en değerli tarihçilerinden biridir. Konuyu işleyeceğimiz önümüzdeki haftalarda yararlanabileceğiniz bir değerlendirme. Dünyayı sarsan 23 sayfa Eric Hobsbawm: Komünist Manifesto küreselleşmenin habercisiydi “Avrupa demokrasisi, geçmişi kutlama mevsiminde. Bugünlerde sadece 1968 gençlik hareketlerinin 30. yılı…

NTV Tarih’te Ekim Devrimi dosyası

NTV Tarih dergisinin Kasım sayısında çok ayrıntılı bir Ekim Devrimi dosyası var. Devrimin gün gün, saat saat nasıl gerçekleştiğini, hangi siyasi grupların süreçte bulunduklarını ayrıntılarıyla anlatıyor. Konuya ilgi duyan, devrimi daha ayrıntılı incelemek isteyenlere tavsiye olunur.

Çizgilerle Komünist Manifesto

Yordam yayınlarından çıkan “Çizgilerle Komünist Manifesto” kitabı hakkında pandora.com.tr‘den alıntı: “Komünist Manifesto bilimsel sosyalizmin en önemli program belgelerindendir. Karl Marx ile Friedrich Engels tarafından kaleme alınan Komünist Manifesto’nun ilk basımı 1848 Şubatında Londra’da yayınlandı. O tarihten bugüne belli başlı dünya dillerinde sayısız basımı yapıldı, bugün de yaygın bir ilginin konusu olmaya devam ediyor. Yordam Kitap,…

Marx ve Bakunin

Aşağıdaki metin Peter Singer’in Marx: A very short introduction adlı kitabından bir kısa bölümün tarafımdan yapılan çevirisidir. Derste de işleyeceğimiz gibi Marx ile Bakunin arasındaki tartışmalar sosyalist ve anarşist hareketin tarihsel ve kuramsal çatışmalarına da rehber olmuştur. Bu metinde yarı-gerçek bir diyalog anarşizmin otorite ve devlet konusundaki hassasiyetini, özellikle devrimci sosyalizme karşı açık bir şekilde ortaya…