Kamusal Alan: Tartışma ‘alan’ı

Radikal gazetesi Kitap ekinin 16/04/2010 tarihli sayısından daha önce yayımlanmış bir kitabın tanıtımı. Metnin yazarı G. Gürkan Öztan. Meral Özbek’in derlediği çalışmanın önemli özelliklerinden biri, ‘kamusal alan’ın kavramsallaştırmalarının çok boyutlu yönünü okuyucuya aktarması G. GÜRKAN ÖZTAN Türkiye’de görsel ve yazılı basında kamusal alan tartışmaları ekseriyetle güncel sosyo-politik gelişmelerin ışığında yapılır. Belki de bu nedenle, aslen…

Umum ne, kamu ne? Belediye, içki, devlet, üniversite

10 Mart 2010 tarihli Radikal gazetesinde bir haber yayınlandı. Mesele, Denizli Belediyesi’nin kentteki alkol kullanımını düzenlemek istemesi. Ülkede yükselen muhafazakarlığın, ya da bir başka deyişle kendini daha yüksek sesle ifade etme olanağı bulan muhafazakarlığın yarattığı korkuya referansla, “içki yasağı” tartışması olarak da yankı buldu konu. Belli ki Belediye kentteki bir takım rahatsızlıkları gidermeyi aklına koymuş,…