İbn-i Sina ve Antik Yunan düşüncesi

Yandaki beyaz sakallı bilgin İbn-i Sina (980–1037), bir rönesans sanatçısı olan Filipino Lippi (1457–1504) tarafından resmedilmiş. İbn-i Sina, Avrupalı bilginler tarafından Avicenna olarak da bilinirdi. Latinceye yakın ayrı bir isim verilmesinin nedeni, İbn-i Sina’nın Antik Yunan düşüncesini ortaçağ sonrasına aktaran en önemli filozoflardan biri olması olsa gerek. Kendisi Aristo’nun felsefesinden etkilenen Sina, aynı şekilde meşhur…