Atölye: Din ile Dil Arasında

Aşağıda YTÜ’de düzenlenecek olan bir atölye çalışmasının duyurusu var. Konusu Anadolu’da din ve dil arasındaki tarihsel karmaşık ilişkiler. Hem Türkçe’nin hem de diğer dillerin tarih-dışı algılanışını sorgulayabilecek sunumlar yapılacak.

Between religion and language: Karamanlidika, Armeno-Turkish, Hebrew-Turkish and Aljamiado Texts in the Ottoman Empire

The Workshop will be held at the Yıldız Technical University on Friday, June 4, 2010.

Venue: Hünkar Salonu, Yıldız Technical University

Organized by
Mehmet Ölmez (Yıldız Technical University)
Evangelia Balta (National Hellenic Research Foundation)

At the workshop will be presented papers on Turkish language texts written in various alphabets (Greek, Armenian, Hebrew) as well as one paper on Greek Aljamiado literature (vernacular Greek in Arabic script). The First International Conference of Karamanlidika Studies in 2008 dealt exclusively with Karamanlidika publications (Turkish texts in Greek script) and the Turcophone Orthodox population of Asia Minor. This year we are extending the subject to embrace themes related to the intellectual production of other non-Muslim millets of the Ottoman Empire, the Turcophone Armenians, the Turcophone Jews. The goal is to study the mosaic composed of these gayr-ı müslim populations both diachronically and synchronically, and to reveal the communication channels within these populations, at least those discernable in their culture. In contrast, a paper on Greek Aljamiado literature presents the opposite phenomenon in the 19th-century Balkans, where the Greek language was the lingua franca and Muslims of Rumeli wrote Greek in the Arabic alphabet.

The focus of interest for the organizers of this one-day workshop is always the Turkish-speaking Orthodox Christian population, the Karamanlis, and its cultural product, Karamanlidika printed matter. Our aim is to bring together scholars from Turkey, Greece, Cyprus, England and Holland in order to underline some aspects of this particular manifestation of cultural life in the multi-ethnic Ottoman Empire, and to stimulate research and debates on these literatures, which have now vanished.

Welcome address / Açılış Konuşması

9.30-9.45       Evangelia Balta (National Hellenic Research Foundation)

Session I
Discussant / Oturum Başkanı
Matthias Kappler (Cyprus University)

9.45-10.10      Oktay Özel – Onur Usta (Bilkent University)

Some Observations on the Sedentarization Process of the Turcomans in the Sixteenth Century
16. Yüzyıl Kapadokya’sında Türkmenlerin Yerleşikliğe Geçiş Süreci Üzerine Bazı Gözlemler

10.10-10.35     Richard Clogg (Emeritus Fellow, St. Antony’s College, University of Oxford)

Early Publications in ‘Greco-Turkish’ of the British and Foreign Bible Society
İngiliz ve Ecnebi İncil Kitabı Mukaddes Şirketi Erken Dönem ‘Greco-Turkish’ Yayınları

10.35-11.00     Discussion

Coffee-Break / Kahve Arası

11.20-11.45     Mehmet Ölmez (Yıldız Technical University)

R.M. Dawkins and his research on Turcophone Anatolia
R. M. Dawkins ve Anadolu’daki Türkofonlar Üzerine Araştırmaları

11.45-12.10     Yorgo Dedes (SOAS, University of  London)

Karamanlidika in Reverse: Greek Muslim Writings in the Arabic script (Aljamiado)
Karamanlıcanın Tersi: Arap harfli İslâmî Rumca Metinler (Aljamiado)

12.10-12.30     Discussion

Break for lunch / Öğle yemeği

Session II
Discussant / Oturum Başkanı
Anthi Karra

14.00-14.25     Tülay Culha (Kocaeli University)

İbrani Harfli Tevarih-i Ali Osman Üzerine
Tevarih-i Ali Osman Written in Jewish Script

14.25-14.50     Laurent Mignon (University of Oxford)

Avram, İsak and the Others: The Genesis of Judeo-Turkish Literature.
Avram, İshak ve Diğerleri: Yahudi-Türk Edebiyatının Doğuşu

14.50-15.15     Börte Sagaster (Cyprus University)

The Turkish-speaking Armenians and their role in Turkish literature
Türkçe Konuşan Ermeniler ve Türk edebiyatındaki Yerleri

15.15-15.45     Discussion

Coffee-Break / Kahve Arası

15.45-16.10     M. Sabri Koz (Yapı Kredi Yayınları Danışman Editör)

19. Yüzyıl Ermeni Aşuğlarından Mizahî Destanlar
Satiric Poems from the 19th Cenury Armenian Minstrels

16.10-16.35     Jan Schmidt (Leiden University)

The Anhegger Bequest in the Leiden University Library
Leiden Üniversitesi Kütüphanesi’ndeki Anhegger Mirası

16.35-17.00     Discussion

Round Table
Discussant / Oturum Başkanı
Mç Sabri Koz

17.00-18.30     Cihan Okuyucu, Thanasis Nikolaidis, Yusuf Örnek, Püzant Akbaş, Emin Nedret İşli

Collections of Karamanlidika  and Armeno-Turkish Prints and Manuscripts
Collectors and Antique Book Sellers
Karamanlıca ile Ermeni Harfli Türkçe Matbu ve Yazma Eser Koleksiyonları.
Koleksiyoncular ve Sahaflar

Bir Cevap Yazın