YTÜ 1. Lisansüstü Öğrenci Konferansı

“Dönüşümün Tarihi, Tarihin Dönüşümü”

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILÂP TARİHİ  BÖLÜMÜ

I. LİSANSÜSTÜ ÖĞRENCİ  KONFERANSI

6-7 Mayıs 2010

Oditoryum Sergi Salonu, Yıldız Merkez Kampüs, Beşiktaş
6 MAYIS PERŞEMBE

11.00 Açılış

11.30-13.00
Osmanlı’dan Türkiye’ye Düşünce Tarihinden Kesitler

Moderatör: Doç. Dr. Fatmagül Demirel, Yıldız Teknik Üniversitesi, Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi

11.30     Muttalip Tütüncü
Yıldız Teknik Üniversitesi, Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi, YL Öğrencisi
İkdam Gazetesinde Milli Mücadele Dönemi :1921 Yılı, Mart Ayı Örneği

11.50     Can Ulusoy
Galatasaray Üniversitesi, Siyaset Bilimi, Doktora Öğrencisi
Osmanlıcılıktan Türkçülüğe Türk Aydınının Düşünsel Dönüşümü ve Tunalı Hilmi Bey

12.10     Ahmet Pakiş
Yıldız Teknik Üniversitesi, Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi, Doktora Öğrencisi
Kimlik ve Siyaset Bağlamında Anadoluculuk Hareketi

12.30     Tartışma

13.00-14.00 Öğle Yemeği

14.00-15.30
Toplumsal Cinsiyet Normlarına Eleştirel Yaklaşımlar

Moderatör: Yrd. Doç. Dr. Fahriye Dinçer, Yıldız Teknik Üniversitesi, Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi

14.00     Seçkin Kazak
Hacettepe Üniversitesi, Antropoloji, YL
Ulusal Söylemde Türk Kadını ve Annelik:
“Tabiat Ana Kadar Verimli Toprak Ana Kadar Kutsal Olun”

14.20     Pınar Üner Yılmaz
Yıldız Teknik Üniversitesi, Sanat ve Tasarım, Doktora Öğrencisi
Türkiye’de Toplumsal Cinsiyetin Sanatçı Canan Şenol’un Yapıtları Üzerinden Okunması

14.40     Doğu Durgun
Galatasaray Üniversitesi, Siyaset Bilimi, YL
Mekanın Öznesi, Öznenin Mekanı:
Heteronormativite ve  Eşcinsel Erkeklerin Toplumsal Cinsiyet Kurulumlarının İlişkisi

15.00     Tartışma

15.30-16.00 Çay Kahve Arası

16.00-18.00
Ulus İnşa Sürecinde Kültür ve Performans

Moderatör: Prof. Dr. Arzu Öztürkmen, Boğaziçi Üniversitesi, Tarih

16.00     Mesut Varlık
İstanbul Bilgi Üniversitesi, Kültürel İncelemeler, YL Öğrencisi
Türkçe Şiirin Hadımlık Endişesi:
Cumhuriyet Dönemi Türkçe Şiirin Yeniden Doğuşuna Psikanalitik Bir Yaklaşım Denemesi

16.20     Sema Keskin
Yıldız Teknik Üniversitesi, Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler, YL Öğrencisi
Erken Cumhuriyet Döneminde Ulus İnşa Sürecinde “Milli Musiki”

16.40     Banu Açıkdeniz
İstanbul Bilgi Üniversitesi, Kültürel İncelemeler, YL
Türkiye ve Yunanistan’da Halk Danslarının Millileşmesi: Zeybek ve Zeybekiko Örneği

17.00     Berna Kurt
Yıldız Teknik Üniversitesi, Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi, Doktora Öğrencisi
Halk Danslarında Sahneleme Politikaları: 35. Yılında Devlet Halk Dansları Topluluğu ve Anadolu’dan Damlalar Gösterisi

17.20     Tartışma

7 MAYIS CUMA

11.00-12.30
İmparatorluktan Ulus-Devlete Doğru
Moderatör: Yrd. Doç. Dr. Bülent Bilmez, İstanbul Bilgi Üniversitesi, Tarih

11.00     Uğur Bahadır Bayraktar
Boğaziçi Üniversitesi, Atatürk Enstitüsü, Doktora Öğrencisi
Tarihi Yeniden Yazmak: Prizren Birliği, “Öteki” Arnavutlar ve Meşrutiyet

11.20     Cafer Sarıkaya
Boğaziçi Üniversitesi, Tarih, Doktora Öğrencisi
1893 Şikago Dünya Fuarı’nda Sergilenen Bir Osmanlı Oyunu: Kürt Tiyatrosu (The Kurdish Drama)

11.40     Özlem Güneş
İstanbul Üniversitesi, Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler, Doktora Öğrencisi
Tanzimat’tan Cumhuriyet’e Kürtlerin ve Ermenilerin Devlet Karşısındaki Tutumu

12.00     Tartışma

12.30-13.30 Öğle Yemeği

13.30-15.00
1970’ler Türkiyesinde Devlet ve Siyaset
Moderatör: Yrd. Doç. Dr. Ergun Aydınoğlu, Yıldız Teknik Üniversitesi, Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler

13.30     Nazlı  Usta
Yıldız Teknik Üniversitesi, Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler, YL Öğrencisi
Merkez Sağda Ses Getiren  Bir Ayrılık Hikayesi: Tükiye Siyasetinde Demokratik Parti

13.50     Fırat Korkmaz,
Yıldız Teknik Üniversitesi, Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler, YL
12 Mart: Askeri ve Siyasal Hiyerarşinin Yeniden Tesisi

14.10     Özlem Bayraktar
Boğaziçi Üniversitesi, Atatürk Enstitüsü, Doktora Öğrencisi
“Çevrenin Çevresinde”: 1970’lerde Milli Görüş ve Akıncılar

14.30     Tartışma

15.00-15.30 Çay Kahve Arası

15:30-17:00
Türkiye’de Kapitalizmin Farklı Veçheleri
Moderatör: Yrd. Doç. Dr. İsmet Akça, Yıldız Teknik Üniversitesi, Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler

15.30     Tülün  Şimşek
Ankara Üniversitesi, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri, YL Öğrencisi
İktisadi, Siyasi ve Sosyal Deneyimlerin İş Hukukuna Etkisi: Osmanlı’dan Devralınan Miras Üzerinden Bir Değerlendirme

15.50     Deniz Parlak
Ankara Üniversitesi, Siyaset Bilimi ve Sosyal Bilimler, Doktora Öğrencisi
Çalışmak İçin Doğmak: Kapitalist Sistemde Çocuk İşçiliği

16.10     Gülçin Karabağ
Yıldız Teknik Üniversitesi, Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler, YL Öğrencisi
Krizi Emek Merceğinden Okumak: Tekstil İşçilerinin 2008 Krizini Deneyimlemesi

16.30     Tartışma

17.00 Kapanış

Bir Cevap Yazın