Bir blog imecesi çağrısı

Bu bir blog imecesi çağrısıdır. Geçenlerde bir arkadaşım ABD’de beraber çalıştığı genç kadın akademisyenlerin bir araya gelerek hazırladıkları bir blog’un haberini verdi. Blog’un adı The University of Venus.

Ben Türkiye’de de böyle bir blog’un hazırlanabileceğini düşünüyorum. Eleştirel bir tavır takınabilmiş sosyal bilimciler, doktora öğrencileri, akademinin dikenli yollarında ayakta kalmaya çalışan, “çaylak”ların bir imecesi olarak… Böyle bir toplu girişim hem üniversiteyi bir kariyer olarak düşünen gençlere yönelik olabilir, hem de dertleşme, sorunlara çözüm önerme mecrası olarak iş görebilir. Gayet kişisel ama bu yüzden de olabildiğince politik.

Bu tür bir proje ile ilgilenebilecek olanlar, ya da değişik bir öneri ile gelmek isteyenler bana adresinden ulaşabilirler.

Bir Cevap Yazın