YTÜ Rektörlüğü’nün açıklaması

Yıldız Teknik Üniversitesi Rektörlüğü’nden 15 Ekim 2009 tarihinde YTÜ’nün internet sitesinde ana sayfadan yayınlanan daha sonra da sitenin derinliklerine gizlenen açıklama:

Duyuru

Bazı medya organlarımızda yapılan haber ve yorumlarda Sayın Özgür Sevgi GÖRAL’ın üniversite yönetimi tarafından atama işleminin yapılmamasına gerekçe olarak Sayın GÖRAL’ın bir televizyon programında yaptığı açıklamalar gösterilmektedir.

Üniversiteler kişilerin fikir üretme, bunları savunma ve karşıt fikirlere tahammül etme alanlarıdır. Bu gerçeğe en başta inanmış bir eğitim kurumu olarak düşüncesini özgürce savunan bir kişiye karşı tavır almamız ve buna göre değerlendirme yapmamız söz konusu bile olamaz.

Kaldı ki Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşların ifade özgürlüklerinin çerçevesi Anayasamızda çizilmiştir.

Sayın Özgür Sevgi GÖRAL’ın atama işleminin yapılmamasının nedeni, ilgili kadroya yapılan müracaatların değerlendirilmesinde görülen eksikliklerdir.

Mülakata giren adaylar arasında en düşük ALES puanına sahip aday Sayın GÖRAL’dır. Not ortalaması en düşük adayımız yine Özgür Sevgi GÖRAL’dır. Sayın GÖRAL’ın Yabancı Dil Sınav Puanı da en düşük puandan sadece 3.75 fazladır.

Rektörlüğümüz diğer adayların beceri ve yeteneklerinin yeteri kadar iyi değerlendirilmediği kanısına varmıştır.

Ayrıca Sayın GÖRAL’ın “Doktorluk” gibi herhangi bir akademik unvanı bulunmamaktadır. Kendisi İstanbul Barosu’na kayıtlı bir Avukat olduğunu da bildirmemiştir.

Yayınlanan haberlere konu olan işlemlerle ilgili olarak İstanbul 10. İdare Mahkemesi’nde zaten dava açılmış ve üniversitemiz yönetimi bütün bilgi ve belgeleri Yüce Mahkeme’ye sunmuştur.

Dolayısıyla takdir Yüce Türk Mahkemelerinindir.

Kamuoyunun ve Değerli Medya Organlarımızın bilgisine sunulur.

Yıldız Teknik Üniversitesi Rektörlüğü

Bir Cevap Yazın