Siyasal İdeolojiler

Siyasal İdeolojiler dersinde faydalanabileceğiniz bir diğer kaynak da Andrew Heywood’un “Siyasal İdeolojiler” başlıklı çalışması. Bizim dersimize benzer, giriş niteliğindeki dersler için yazılmış olan kitabın Türkçe çevirisi oldukça kötü. Buna rağmen, bunlardan sakınarak yararlanabilirsiniz. Aşağıda kitabın arkasında yer alan tanıtım yazısı var.

Siyasi İdeolojiler
Andrew Heywood
Adres Yayınları / Siyaset Tarihi Dizisi

Andrew Heywood, iki yüzyılı aşkın bir süredir dünya siyasetine hakim olan ve onu şekillendiren siyasî ilkelere ve doktrinlere Siyasî İdeolojiler kitabıyla açık, kavranabilir ve kapsamlı bir giriş yapmaktadır.

Yazar, uluslararası bir perspektifle, klasik 19. yüzyıl ideolojileri olan liberalizm, muhafazakârlık ve sosyalizmden, yakın zamanlarda doğan feminizm, ekolojik düşünce ve siyasî İslam gibi ideolojilere, her ideolojinin hem tarihsel gelişimini hem de onların siyasî hareketlere, siyasî partilere ve hükümetlere yapmış oldukları etkileri net bir şekilde ele alarak, okuyucuya siyasî ideolojiler hakkında geniş ve sistemli bir bilgi kaynağı sunuyor.

Kitapta ayrıca,

  • Temel siyasî figürler ve filozoflar hakkında bilgi veren,
  • Ana siyasî akımları özetleyerek tanıtan,
  • Farklı ideolojilerin belirli siyasî temalara nasıl baktıklarını gösteren,
  • Ve ideolojiler içindeki akımların yarattığı fikrî gerilimleri karşılaştıran, kutucukları bulabilirsiniz.

Çeviren: Kollektif – 423 sayfa, 2. hamur, ISBN: 9756201206; Boyut: 16×24 cm; Baskı Tarihi: Ekim 2007
Özgün Dili: İngilizce

Bir Cevap Yazın