Modern Politik İdeolojiler

Andrew Vincent’in kitabı bir başka giriş niteliğinde çalışma. Oldukça hacimli olan bu kitapta bizim de bir çoğunu derste işleyeceğimiz liberalizm, sosyalizm, anarşizm, vb. ideolojiler tek tek inceleniyor. Aşağıya kitabın arkasında yer alan tanıtım yazısını aktardım.

Modern Politik İdeolojiler
Andrew Vincent

Paradigma Yayıncılık / Bilim İncelemeleri Dizisi

İdeolojiler kendilerini, “ideoloji” olmadıklarını söyleyerek gizler; ideolojinin alamet-i farikası “ideolojik” olmadığını söylemesidir. “İdeolojilerin sonu” ideolojisinin “çağdaş” dünyada ideolojilerin fonksiyonlarını yitirdiklerini ilan etmesine rağmen, ideolojiler insan ve toplum hayatında etkilerini sürdürüyorlar. İdeolojisiz bir dünya tasavvur edilemez, insanın kaderi, olsa olsa, ideolojilerle birlikte yaşamayı öğrenmek olabilir. Bunun içinse ideolojileri bilmek gerekir.

Modern Politik İdeolojiler böyle bir ihtiyaca cevap veriyor. Bu kitap genelde “ideoloji”, özelde “politik ideolojiler” hakkındadır. Yazar Andrew Vincent yetenekli bir kılavuz; kitapta hem öğrencinin ve öğretmenin, hem de “genel” okuyucunun ve araştırmacıların öğreneceği çok şey var. Anlaşılır, kullanışlı ve sistematik; geçen ikiyüzyılın ideolojilerinin – liberalizm, muhafazakarlık, sosyalizm, anarşizm, faşizm, feminizm, ekolojizm ve milliyetçilik – kendi içinde tutarlı bir izahı: modern ideolojilerin tarihi kaynakları, birbirlerinden etkilenme biçimleri, insan ve toplum anlayışları; ve nihayet çok zengin bir bibliyografya.

Çeviren: Arzu Tüfekçi – 500 sayfa, 2. hamur, ISBN: 975-00245-9-1; Boyut: 13×19,5 cm; Baskı Tarihi: Eylül 2006
Özgün Dili: İngilizce

Bir Cevap Yazın